Pages Menu
Categories Menu
Wykłady i dyskusje o onkologii

Wykłady i dyskusje o onkologii

Rola nowoczesnej diagnostyki i najnowsze osiągnięcia w profilaktyce i leczeniu nowotworów, zarządzanie jakością w onkologii – takie m.in. tematy poruszano podczas tegorocznej, już siódmej edycji Letniej Akademii Onkologicznej dla dziennikarzy.

Organizatorami Letniej Akademii Onkologicznej byli Fundacja imienia dr. Macieja Hilgiera, Health Project Management oraz Polska Liga Walki z Rakiem. Akademia odbywała się pod merytorycznym patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a prowadził ją prof. dr hab. Jacek Jassem. Wśród patronów medialnych znalazł się m.in. „Świat Lekarza”.

Wykładowcami Akademii byli wybitni lekarze specjaliści z całej Polski, a także prawnicy, eksperci ochrony zdrowia oraz przedstawiciele pacjentów. Nie zapomniano również o takich aspektach, jak żywienie w chorobie nowotworowej czy społeczne jej aspekty. Przedstawiono także najnowsze doniesienia z kongresów ASCO, ASH i EHA. Uczestnicy Akademii obejrzeli również poruszający film „Chce mi się żyć”.

Podczas LAO prowadzono również szereg interesujących dyskusji. Jedna z nich dotyczyła terapii biologicznych w onkologii, a szczególnie wzajemnych odniesień między lekami oryginalnymi i biopodobnymi. To temat budzący kontrowersje ze względu na to, że pojawianie się ciągle nowych, drogich leków onkologicznych stwarza potrzebę obniżania kosztów terapii. Rozwiązaniem może być stosowanie leków biopodobnych, zwłaszcza, że wkrótce wygasną patenty wielu przeciwciał monoklonalnych, co pozwoli na upowszechnienie biosimilarów. Budzi jednak wątpliwości, czy i na jakich zasadach można je stosować zamiennie z lekami referencyjnymi. Jak stwierdził dr Jarosław Woroń, nie ma dziś odwrotu od generyków i biosimilarów, jednak nie wolno zapomnieć, że działanie leków jest bardzo skomplikowanym procesem. Każdy preparat powinien być stosowany ostrożnie, a jego potencjalne działania niepożądane uważnie obserwowane. Niektóre z nich mogą ujawnić się dopiero po upływie długiego czasu. Jednak zdaniem dr Aleksandry Łacko, zasadność stosowania tańszych leków jest bezdyskusyjna, jeśli ma to umożliwić leczenie większej liczby pacjentów. Niezbędne jest jednak zachowanie czujności oraz ścisła współpraca między lekarzem, pacjentem i farmaceutą.

tekst: Halina Sterczyńska

Rate this post