Pages Menu
Categories Menu
CV9202 – szczepionka na raka płuc

CV9202 – szczepionka na raka płuc

Boehringer Ingelheim oraz CureVac ogłaszają współpracę, której celem jest opracowanie immunoterapii nowej generacji w leczeniu raka płuca.

Firma Boehringer Ingelheim uzyskała wyłączne prawa w skali globalnej do udoskonalenia i komercjalizacji eksperymentalnej szczepionki leczniczej na raka CV9202 firmy CureVac. Szczepionka CV9202 powstała w oparciu o technologię mRNA (RNActive®) firmy CureVac. Badania kliniczne CV9202 zostaną przeprowadzone z zastosowaniem co najmniej dwóch schematów leczenia raka płuca – w skojarzeniu z afatynibem firmy Boehringer Ingelheim1 oraz w skojarzeniu z chemioradioterapią. Nabycie licencji na ten eksperymentalny lek na raka umożliwia wysoce innowacyjne podejście do przyszłego portfolio produktów stosowanych w leczeniu raka płuca, wytwarzanych przez firmę Boehringer Ingelheim.

Ingelheim i Tybinga, Niemcy, październik 2014 r. – Firmy Boehringer Ingelheim i CureVac, lider w opracowywaniu leków w oparciu o mRNA (matrycowy kwas rybonukleinowy), wspólnie ogłosiły rozpoczęcie współpracy w celu opracowania nowego leku i uzyskania dla niego wyłącznej licencji w skali ogólnoświatowej. Nowa współpraca skupia się na produkcie CV9202 firmy CureVac, nowatorskiej eksperymentalnej szczepionce leczniczej opartej na mRNA, mającej zastosowanie w leczeniu raka płuc. Boehringer Ingelheim przeprowadzi badania kliniczne CV9202 z zastosowaniem co najmniej dwóch schematów leczenia raka płuc – w skojarzeniu z afatynibem u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacją w genie EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu; ang. epidermal growth factor receptor) w zaawansowanym stadium lub z przerzutami, oraz w skojarzeniu z chemioradioterapią u chorych na nieoperacyjnego NDRP w III stadium. Z chwilą podpisania umowy firma CureVac otrzymuje 35 milionów euro. Ponadto firma Curevac może otrzymać nawet do 430 milionów euro po wykonaniu zadania oraz udziały w zyskach ze sprzedaży.

To nowe porozumienie jest częścią długoterminowego zaangażowania firmy Boehringer Ingelheim w opracowywanie przyszłościowej metody leczenia raka poprzez odkrywanie nowatorskich możliwości leczenia o wysokiej wartości terapeutycznej dla pacjentów. W portfolio firmy w dziedzinie produktów onkologicznych znajduje się afatynib*, nieodwracalny inhibitor receptorów z rodziny ErbB, dopuszczony do obrotu na wielu rynkach, w tym w UE oraz USA, do leczenia różnych typów NDRP z mutacją w genie EGFR. Produkty opracowywane przez firmę Boehringer Ingelheim obejmują szeroki wachlarz wskazań, w tym nowotwory lite i hematologiczne (nowotwór krwi); są to między innymi dwa eksperymentalne leki będące w III fazie badań klinicznych: nintedanib, stosowany w różnych rodzajach NDRP i raka jelita grubego, oraz wolasertyb, stosowany w ostrej białaczce szpikowej.

„W firmie Boehringer Ingelheim jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w próby udoskonalenia metod leczenia raka, na które jest ogromne zapotrzebowanie. Ten nowy innowacyjny program we współpracy z firmą CureVac zwiększa liczbę produktów leczniczych stosowanych w leczenia raka płuc, będących w stadium opracowywania, z żywą nadzieją na dalsze udoskonalenie terapii w przyszłości”, powiedział profesor Klaus Dugi, lekarz naczelny firmy Boehringer Ingelheim.

Technologia firmy CureVac oparta na mRNA reprezentuje nowatorskie podejście w leczeniu nowotworów. Po raz pierwszy mRNA można dostosować tak, aby mobilizowało układ odpornościowy pacjenta do walki z guzem poprzez specyficzną odpowiedź immunologiczną, uzyskiwaną dzięki szczepionce RNActive®. Immunoterapia nowotworów została uznana za „Przełom roku 2013” przez magazyn Science, renomowane czasopismo organizacji American Association for the Advancement of Science (AAAS). CV9202 to kombinacja cząsteczek mRNA kodujących sześć antygenów nadmiernie eksprymowanych w raku płuc, zaprojektowana tak, aby wywoływała odpowiedź immunologiczną przeciwko guzowi. W początkowych badaniach klinicznych przeprowadzonych przez CureVac szczepionka CV9202 oraz poprzedzająca ją szczepionka na raka RNActive® CV9201 wykazały kliniczne bezpieczeństwo i skuteczność w wywoływaniu odpowiedzi immunologicznych przeciwko antygenom przeciwnowotworowym wszystkich rodzajów.

Ingmar Hoerr, współzałożyciel i dyrektor generalny firmy CureVac GmbH, skomentował: „Ta współpraca jest niezwykle istotna dla firmy CureVac, ponieważ, jako przedsiębiorstwo biotechnologiczne, przy rozwoju i komercjalizacji naszych leków polegamy na silnych partnerach. Immunoterapia nowotworów jest w ostatnich czasach jedną z największych innowacji w leczeniu raka i bardzo się cieszymy, że będziemy teraz pracować z firmą Boehringer Ingelheim. Sprzedaż praw do produkcji (out-licensing) i udoskonalenie kliniczne naszej obiecującej szczepionki leczniczej CV9202 jest logicznym następnym krokiem w udoskonalaniu tej nowatorskiej możliwości leczenia pacjentów z nowotworem, a istotne zaangażowanie ze strony firmy Boehringer Ingelheim podkreśla znaczenie technologii mRNA.”

O firmie CureVac

CureVac, firma biofarmaceutyczna z siedzibą w Tybindze (Niemcy), zajmująca się opracowywaniem produktów leczniczych do fazy badań klinicznych, jest pionierem w dziedzinie technologii opartej na mRNA przeznaczonej do celów medycznych, w której mRNA jest odpowiednio optymalizowane i przeprowadzane do postaci farmaceutycznej. Od 2000 r. firma opracowuje nowatorskie immunoterapie nowotworów oparte na mRNA oraz szczepionki profilaktyczne przeciwko chorobom zakaźnym – jedne i drugie pod marką RNActive®. CureVac jako pierwsza firma na świecie stworzyła zgodny z dobrą praktyką produkcyjną (ang. good manufacturing practice, GMP) zakład, w którym wytwarzany jest RNA i mRNA, i zapoczątkowała badania kliniczne leków opartych na mRNA.

Firma z powodzeniem zakończyła badania kliniczne fazy I/IIa swoich szczepionek RNActive® na raka gruczołu krokowego i niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP). Dotychczasowe wyniki wskazują na to, że produkty oparte na mRNA wykazały korzystny profil bezpieczeństwa oraz indukowały odpowiedź immunologiczną, w tym odpowiedź humoralną i komórkową, odpowiedź limfocytów Th (zarówno Th1, jak i Th2) oraz odpowiedź efektorową i powstającą dzięki pamięci immunologicznej. Obecnie firma CureVac prowadzi liczne badania kliniczne swoich szczepionek RNActive®. W grudniu 2013 r. zakończyła się rekrutacja pacjentów do dużego randomizowanego badania klinicznego fazy IIb, w którym produkt CV9104 testowany jest z udziałem pacjentów z rakiem gruczołu krokowego opornym na leczenie hormonalne. W dziedzinie immunoterapii nowotworów firma CureVac już współpracuje z Ludwig Cancer Research Institute, dzięki czemu możliwe jest badanie nowatorskich możliwości leczenia nowotworów immunoterapią. W dziedzinie immunoterapii nowotworów firma CureVac już współpracuje z Ludwig Cancer Research Institute, dzięki czemu możliwe jest badanie nowatorskich możliwości leczenia nowotworów immunoterapią, np. skojarzenia szczepionki RNActive® firmy CureVac z inhibitorami białek znajdujących się na powierzchni komórek nowotworowych.

Technologia RNActive® firmy CureVac jest również wykorzystywana w opracowywaniu szczepionek profilaktycznych przeciw chorobom zakaźnym. W marcu 2014 r. firma CureVac otrzymała od Komisji Europejskiej nagrodę Vaccine Prize w wysokości 2 milionów euro za swoją technologię szczepionek RNActive®. Jury w szczególności zwróciło uwagę na fakt, że szczepionki RNActive® oparte na mRNA reprezentują nowatorską technologię umożliwiającą opracowywanie skutecznych i ekonomicznych szczepionek o korzystnym profilu bezpieczeństwa, które są chronione przed podwyższoną temperaturą oraz niezamierzonym zamrażaniem. W dziedzinie szczepionek profilaktycznych CureVac współpracuje między innymi z firmami Sanofi Pasteur, In-Cell-Art, DARPA oraz Janssen Pharmaceuticals.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.curevac.com.

O firmie Boehringer Ingelheim

Grupa Boehringer Ingelheim jest jedną z 20 czołowych firm farmaceutycznych na świecie. Centrala firmy Boehringer Ingelheim w Ingelheim (Niemcy) kieruje globalnymi operacjami z udziałem 142 spółek zależnych i ponad 47 400 pracowników. Celem działania tej rodzinnej firmy założonej w 1885 r. jest badanie, opracowywanie, wytwarzanie i wprowadzanie na rynek nowych leków o wysokiej wartości terapeutycznej, stosowanych zarówno w medycynie, jak i weterynarii. W 2013 r. firma Boehringer Ingelheim osiągnęła sprzedaż netto w wysokości około 14,1 miliardów euro. Wydatki na badania i rozwój (R&D) stanowią 19,5% przychodów netto ze sprzedaży.

Firma Boehringer Ingelheim w onkologii

Misją firmy Boehringer Ingelheim jest dostarczanie leków przeciwnowotworowych jutra poprzez odkrywanie i opracowywanie nowatorskich preparatów łączących przełomowe odkrycia naukowe i wysoką wartość terapeutyczną dla pacjentów. Firma prowadzi szeroko zakrojony i różnorodny program badawczy z udziałem badaczy i pacjentów z całego świata. Badania te poparte są znaczącymi inwestycjami finansowymi przeznaczonymi na rozwój terapii, które zmienią życie pacjentów i ich rodzin.

Badania naukowe skupiają się obecnie na hamowaniu transdukcji sygnału, hamowaniu angiogenezy i hamowaniu kinaz związanych z cyklem komórkowym. Pierwszy produkt firmy Boehringer Ingelheim stosowany w onkologii, afatynib, jest dostępny dla pacjentów z różnymi odmianami niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP) z mutacją w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (ang. epidermal growth factor receptor, EGFR). Dwa eksperymentalne leki są w III fazie badań klinicznych: nintedanib, stosowany w różnych rodzajach NDRP i raka jelita grubego, oraz wolasertyb, stosowany w ostrej białaczce szpikowej. W zasobach firmy znajduje się rosnąca liczba produktów onkologicznych we wczesnej fazie rozwoju w takich dziedzinach jak: szlaki sygnałowe związane ze wzrostem i przeżyciem komórek, immunoterapia i epigenetyka oraz leki w późniejszych stadiach rozwoju; obecnie szczepionka CV9202 RNActive® zostanie przebadana w skojarzeniu z afatynibem oraz chemioradioterapią w leczeniu pacjentów z NDRP.

Nad odkrywaniem i opracowywaniem nowych metod leczenia chorób nowotworowych pracuje ponad 400 pracowników na całym świecie (w tym 250 wysoko wykwalifikowanych naukowców z wiedeńskiego ośrodka badawczego Boehringer Ingelheim zajmującego się chorobami nowotworowymi). Współpracują oni z Research Institute of Molecular Pathology (IMP) w Austrii oraz ze specjalistami na uniwersytetach, w szpitalach i firmach z całego świata.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.boehringer-ingelheim.com.

PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE I OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI (CureVac):

Niniejszy komunikat prasowy dotyczy pracy wspieranej przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych grantami o numerach 02PK2178, 0315802 i 031A061A. Wszystkie opinie, stwierdzenia i wnioski lub rekomendacje przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym są opiniami, stwierdzeniami i wnioskami lub rekomendacjami autora(-ów) i nie muszą odzwierciedlać poglądów Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (Defense Advanced Research Projects Agency).

 1. Afatynib został dopuszczony do stosowania na wielu rynkach, w tym w Unii Europejskiej, Japonii, na Tajwanie i w Kanadzie. Aktualnie trwa procedura jego rejestracji w innych państwach.

fot. fotolia

5/5 - (2 votes)