Pages Menu
Categories Menu
Zastosowanie multiparametrycznego badania MR w diagnostyce i leczeniu raka stercza

Zastosowanie multiparametrycznego badania MR w diagnostyce i leczeniu raka stercza

Prelegent: dr n. med. Katarzyna Sklinda

Autorzy pracy: dr n. med. Katarzyna Sklinda (Ośrodek Zintegrowanych Badań Strukturalnych i Czynnościowych Centralnego Układu Nerwowego – CNS Lab, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa), dr hab. n. med. Jakub Dobruch (Klinika Urologii CMKP, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa), prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki (Zakład Diagnostyki Obrazowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP, Otwock).

Rak prostaty to jedna z najczęściej występujących chorób nowotworowych: w populacji europejskiej rozwija się średnio u jednego na sześciu mężczyzn. Współczesna radiologia umożliwia trafne i bezinwazyjne określenie prawdopodobieństwa obecności ogniska raka w zakresie gruczołu krokowego poprzez obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego. Na podstawie multiparametrycznego badania MR można nie tylko wykrywać nieprawidłowości w obrębie prostaty, lecz także wskazywać ich dokładną lokalizację, określać stopień złośliwości i zaawansowania. Wytyczne rekomendowane przez Europejskie i Amerykańskie Towarzystwa Uroradiologiczne, zawierające m.in. protokół badania PI-RADS v.2, jednoznacznie potwierdzają, że nowoczesne skanery wysokopolowe umożliwiają wiarygodną ocenę stercza bez konieczności stosowania cewek doodbytniczych.

Trafność rozpoznania histopatologicznego istotnie wzrasta w przypadku pobrania materiału do badania na drodze biopsji pod kontrolą MR lub fuzji obrazu MR z obrazem USG. W wybranych przypadkach raka niskiego ryzyka, rezonans magnetyczny może być skuteczną metodą monitorowania stanu pacjenta bez konieczności podjęcia leczenia. W innych sytuacjach można wykorzystać rezonans magnetyczny do przeprowadzenia terapii ogniskowej z zastosowaniem energii laserowej lub fali ultradźwiękowej, radioterapii bądź usunięcia chirurgicznego z wykorzystaniem robota da Vinci. Ograniczenie inwazyjności przekłada się na ograniczenie działań niepożądanych związanych z leczeniem.

4.7/5 - (3 votes)