Pages Menu
Categories Menu

Obraz 4: W fazie metabolicznej silniejszy i nierównomierny wychwyt MDP-Tc-99m w dalszej nasadzie prawej kości udowej i w bliższej nasadzie prawej piszczeli z ogniskami zwiększonego gromadzenia radioznacznika w rzucie kłykcia bocznego kości udowej prawej, kłykcia przyśrodkowego i bocznego kości piszczelowej prawej oraz w rzepce prawej.

Obraz 4: W fazie metabolicznej silniejszy i nierównomierny wychwyt MDP-Tc-99m w dalszej nasadzie prawej kości udowej i w bliższej nasadzie prawej piszczeli z ogniskami zwiększonego gromadzenia radioznacznika w rzucie kłykcia bocznego kości udowej prawej, kłykcia przyśrodkowego i bocznego kości piszczelowej prawej oraz w rzepce prawej.

Obraz 4: W fazie metabolicznej silniejszy i nierównomierny wychwyt MDP-Tc-99m w dalszej nasadzie prawej kości udowej i w bliższej nasadzie prawej piszczeli z ogniskami zwiększonego gromadzenia radioznacznika w rzucie kłykcia bocznego kości udowej prawej, kłykcia przyśrodkowego i bocznego kości piszczelowej prawej oraz w rzepce prawej.