Pages Menu
Categories Menu
XI interdyscyplinarne spotkanie lekarzy podczas Usteckich Dni Onkologicznych

XI interdyscyplinarne spotkanie lekarzy podczas Usteckich Dni Onkologicznych

Na początku września, zgodnie z 10-letnią tradycją, lekarze z różnych dyscyplin związanych z leczeniem chorych na nowotwory, a także pielęgniarki i po raz pierwszy genetycy, spotkają się w Ustce podczas ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej – XI Usteckie Dni Onkologiczne. Przez trzy dni, od 5 do 7 września uczestnicy tego spotkania będą m.in. poznawać nowe trendy w onkologicznym leczeniu, dzielić się wiedzą, omawiać przypadki kliniczne.

Myślą przewodnią wydarzenia – Usteckich Dni Onkologicznych, które w ubiegłym roku obchodziły pierwszy, ważnym jubileusz 10-lecia, była i jest integracja środowiska lekarskiego związanego z leczeniem chorych na nowotwory. Jak zauważa prof. Andrzej W. Szawłowski, specjalista chirurgii onkologicznej układu pokarmowego, autor wielu publikacji naukowych dotyczących onkologii oraz chirurgii onkologicznej, pomysłodawca Usteckich Dni oraz przewodniczący komitetu naukowego wraz z dr. Zoranem Stojcevem, przewodniczącym komitetu organizacyjnego, podstawą leczenia większości nowotworów jest postępowanie interdyscyplinarne. „Lekarze muszą się rozumieć, niczym dobrzy chirurdzy końcówkami palców w polu operacyjnym”– nadmienia prof. Szawłowski.

– Uczestnicząc w różnych sympozjach czy zjazdach miałem wrażenie, że jestem czasami na wieży Babel. Mówiono niby o tym samym, ale różnym językiem. Dziś, śmiało mogę powiedzieć, że spotkania w Ustce są to jedyne interdyscyplinarne spotkania w Polsce, na które przyjeżdżają nie tylko chirurdzy różnych specjalności, ale i chemioterapeuci, radioterapeuci, gastrolodzy, endokrynolodzy, patolodzy, radiolodzy, hematolodzy, anestezjolodzy, medycy nuklearni, a tym roku także genetycy, by wspólnie mówić, słuchać siebie, uczyć się od siebie oraz poznawać nowe trendy – mówi prof. Szawłowski. Akcentuje, że w ramach Usteckich Dni poruszane są także różne metody, które dla chirurgów mogą być abstrakcyjne, ale ważnym jest, aby wiedzieli, że istnieją oraz wiedzieli, gdzie w razie potrzeby skierować pacjenta.

To, że ustecka rodzina powiększy się o genetyków, nie jest przypadkiem. W genetyce pokłada się nadzieje na rozwiązanie wielu problemów onkologicznych – głównie takich, które doprowadzą do wczesnego rozpoznania raka, a wręcz do onkologii profilaktycznej, czyli przewidywalnej. Zagadnie to zostanie szerzej zaprezentowane podczas sesji – „Genetyka w służbie chirurgii onkologicznej”. Temat podejmie uznany genetyk w Polsce i na świecie, prof. Jan Lubiński ze szczecińskiego ośrodka. Podpowie, o co chirurg powinien zapytać genetyka klinicznego i dlaczego. Trzeba pamięć o tym, że genetyka i jej postępy doprowadziły do bardzo ważnych profilaktycznych działań w onkologii, które pozwalają wyprzedzać rozwój choroby nowotworowej, jak np. profilaktyczna mastektomia. O tego typu działaniach głośno było za sprawą Angeliny Jolie, która poddała się takiej profilaktyce.

– Jest też duża grupa chorych z różnymi dziedzicznymi zespołami dotyczącymi jelita grubego nieuchronnie prowadzącymi do powstania raka jelita grubego, który obecnie dramatycznie narasta w Polsce. A wiadomym jest, że dziedziczne schorzenie, jakim jest na przykład mnoga rodzinna polipowatość jelita grubego, prowadzi nieuchronnie do raka jelita grubego. Dla młodych osób jedynym ratunkiem jest profilaktyczne usunięcie jelita grubego. By poprawić im jakość życia, odtwarza się je z jelita cienkiego, robiąc specjalny zbiornik. O tym zagadnieniu będzie mówił prof. Piotr Krokowicz z Poznania podczas wykładu „Chirurgia w mnogiej rodzinnej polipowatości (FAP)” – informuje prof. Szawłowski.

Niezwykle ciekawie zapowiada się także wykład prof. Barbary Jarząb i współpracowników z ośrodka w Gliwicach, którzy opowiedzą o polskich doświadczeniach profilaktycznej tyreoidektomii u chorych z mutacjami genetycznymi prowadzącymi do powstania raka, co jest dużym postępem właśnie dzięki genetyce. Słuchacze wysłuchają także sesji organizowanej już tradycyjnie przez prezesa Towarzystwa Chirurgów Polskich, w tym roku przez prof. Grzegorza Wallnera z Lublina, o powikłaniach chirurgicznych i onkologicznych leczenia nowotworów. Sesja ta jest tematycznie połączona z sesją promocyjną nowego podręcznika chirurgii onkologicznej – „Powikłania chirurgii onkologicznej” pod redakcja prof. Andrzeja Szawłowskiego. Idea podręcznika zrodziła się podczas IV Usteckich Dni Onkologicznych w 2007 roku, kiedy tematem głównym spotkania były powikłania chirurgii onkologicznej. Podczas obu sesji mowa będzie m.in. o powikłaniach chirurgii ze wskazań onkologicznych przełyku i żołądka, trzustki, wątroby, śledziony, jelit, dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych, urologicznych, ginekologicznych, gruczołów dokrewnych, mięsaków tkanek miękkich i kości, skóry, piersi, klatki piersiowej, twarzoczaszki i ośrodkowego układu nerwowego. Jak również o powikłaniach po operacjach laparoskopowych, i co jest nowym polskim doświadczeniem – z użyciem robota.

– W Stanach Zjednoczonych 90 proc. prostatektomii odbywa się przy użyciu robotów. W Polsce jest jeden robot we Wrocławiu do tego typu zabiegów – przypomina prof. Szawłowski.
Tradycją eksperckich spotkań w Ustce jest też to, że co roku zaprasza się wybitne osobowości. W tym roku gościem specjalnym będzie prof. Nagy HABIB z Londynu, który wymyślił i wprowadził do praktyki klinicznej specjalny nóż wykorzystujący zjawisko termoablacji. „Dzięki zastosowaniu noża Habiba chirurgia wątroby stała się bezpieczna” – podkreśla prof. Szawłowski. Chętni lekarze będą mogli uczestniczyć w warsztatach prezentujących zastosowanie chirurgicznej ablacji.

Od trzech lat w Usteckich Dniach uczestniczą także pielęgniarki, które są merytorycznymi partnerami lekarzy. To one realizują ich zalecenia, to od ich wiedzy i umiejętności zależy w dużej mierze sukces leczenia pacjentów. Dla nich poświęcona będzie sesja – organizowana wspólnie z Akademią Pomorską – „Rak piersi – nowoczesne wyzwania i nadzieje”. Dopełnieniem tego zagadnienia będzie wykład prof. Marka Budnera z Berlina – ”Nowe spojrzenie na metody operacyjne w zachowawczym leczeniu raka piersi”.

5/5 - (2 votes)